PAMĚTIHODNOSTI V BÄRNAU A OKOLÍ

Hraniční rozhledna (Grenzlandturm)

Tuto rozhlednu v roce 1913 postavil seminární učitel Prof. Franz Mayer, který se narodil v Bärnau a působil ve Freisingu. Po 2. světové válce a odsunu Němců z Československa se z ní stala rozhledna pro vysídlence a návštěvníky, ze které mohli shlížet do dřívější vlasti a dívat se za „železnou oponu“. V letních měsících je rozhledna otevřena v neděli odpoledne (za pěkného počasí). Tajný tip: ubytování v Hraniční rozhledně (1 nocleh se snídaní pro 2 osoby stojí 75,00 €). Více informací o ubytování v Hraniční rozhledně najdete na stránce Spolku pro kulturu a slavnosti kraje Bärnau zde.

 

Tillyho val (Tilly-Schanze)

Zhruba pouhých 300 metrů od Hraniční rozhledny najdeme působivou, v zemi se nacházející památku z třicetileté války: Tillyho val. Toto opevnění a náspy lze ještě dnes pozorovat na Kamenné hoře: Tillyho val byl vybudován na obranu ve válečném roce 1621.
 

Katolický poutní kostel Spasitele Božího, nazývaný Kostel na Kamenné hoře

(Wallfahrtskirche des Gegeißelten Heilandes)

Další pamětihodností na Kamenné hoře na východ od města, na tzv. Zlaté cestě do Čech, je tento poutní kostel. V jeho stylu jsou charakteristické bílé a zlaté barvy. Pouť se váže ke slibu bärnauských občanů po ničivém požáru v roce 1685. Poutní cesta vede dvě stě let starou lipovou, jilmovou a javorovou alejí se zastaveními křížové cesty (přírodní chráněná památka). Dřevěnou kapli, zbudovanou v roce 1752, už v roce 1764 nahradil kostelík postavený z cihel.

 

Památník padlých

Uprostřed náměstí je postaven památník padlých. Velká, čtyřhranná kašna s vysokým kruhovým sloupem, stojícím na podstavci. Památník byl postaven v roce 1924.

 

Radnice

Krásné bärnauské náměstí lemuje několik impozantních budov. Jednou z nich je radnice. Při katastrofálním požáru města v roce 1839 se i radnice stala kořistí ničivých plamenů. Znovupostavení nové radnice bylo schváleno v roce 1894 a práce byly zahájeny v roce 1898. Nová radnice byla slavnostně otevřena 11. září 1899. Má zajímavou fasádu a pozoruhodný radniční sál.

Městský farní kostel sv. Mikuláše

Předpokládá se, že s povýšením na město v roce 1343 byl vybudován i městský farní kostel. Byl několikrát rekonstruován po velkých požárech města. Naposledy v roce 1869 do dnešní podoby. Vybavení je provedeno v barokním a klasicistickém slohu.

Hřbitovní kostel sv. Michala

Po přenesení hřbitova v roce 1590 za městské hradby byl zřízen také hřbitovní kostel (jednoduchá sálová stavba s malou věžičkou). V roce 1770 se kostel stal kořistí ničivého požáru a v následujících letech byl obnoven. Mezitím byly zrestaurovány jeho interiéry i exteriéry.
Kaple sv. Alžběty
Její stavba pochází zřejmě z nadace z roku 1480. Koncem 2. světové války byla kaple silně poškozena, mezitím opět zrestaurována. Pozoruhodné jsou malby na stropě a na stěnách.

Kaple Panny Marie

Byla vystavena v roce 1738 ve spodním předměstí (dnešní Silberberg).

Kostel sv. Bartoloměje v Hohenthanu

Je uveden už v nejstarším farním soupisu řezenského biskupství (zruba z roku 1326). Dnešní podobu kostel získal při přestavbě v roce 1729 (délka 90 stop a šířka 33 stop). U tohoto kostela se kromě farního dvora dodnes zachovaly i hospodářské budovy.

Zámecká kaple sv. Josefa v Thanhausenu

První zmínka o kapli pochází z roku 1508. Kaple vyhořela v roce 1787 a v roce 1791 byla obnovena.

Kostel sv. Michala ve Schwarzenbachu

Společně s kostelem v Hohenthanu je uveden ve farním soupisu biskupství (zhruba z roku 1326). Dnešní kostel byl postaven v roce 1723.

Sloup sv. Jana Nepomuckého

Tento sloup stojí mezi dvěma kaštany na náměstí a postavil ho správce (pfleger) Georg Ferdinand Christoph Franz Baron Daniel von Froschheim v roce 1722.

Kašna na náměstí

Tato kašna stojí proti radnici a byla postavena v roce 1993 při příležitosti 650. výročí povýšení na město. Symbolizuje obchod a cestovní ruch na dřívější Zlaté cestě, která vedla přes Bärnau.

Kašna Ludvíka Bavora

Při příležitosti 90. výročí své existence zřídil Hornofalcký lesní spolek Bärnau tuto „Kašnu císaře Ludvíka Bavora“ v roce 1993. Tento císař povýšil Bärnau na město v roce 1343. Kašna má připomínat tuto událost. Stojí u „Hodinářského domu“ na rohu Bachgasse/Bischof-Senestrey-Straße.

Kašna biskupa Senestreye

Biskup Ignatius Senestrey se narodil 13. července 1818 jako syn drobného úředníka v Bärnau. Senestrey byl řezenským biskupem 48 roků, od roku 1858 do 1906. Kašnu mu věnovala jeho domovská obec v roce 1988 k 170. výročí jeho narození. Je umístěna na zadním průčelí městského farního kostela.

Dřívější zámek, sídlo správce

Původní budova zámku byla kvůli zchátralosti v roce 1894 stržena a na jejím místě byla postavena škola. Dnes se tato budova využívá jako centrum pro setkávání mládeže a slouží pro spolkové účely. Nachází se ve Schlossgasse.

Pramen Lesní Náby

Osazen Hornofalckým lesním spolkem v roce 1951. Podle legendy se prý u tohoto pramene, na hranici svých zemí, sešli tři panovníci – český král, zdejší falckrabě a lankrabě z Leuchtenbergu, a po těžkých sporech o hranici načerpali vodu z pramene a připili si na usmíření a přátelství.

Město knoflíků Bärnau - zajímat by vás také mohlo: